Monday, 10 September 2007

Reed Elsevier: van dure abonnementen naar targeted ads

De New York Times schrijft vandaag over de het nieuwe business model dat Elsevier Science kiest voor de Oncologie (kanker) activiteiten. Ook andere bronnen nemen het bericht over. Daaronder vallen nu nog ruim 100 (dure) journals, maar afgelopen weekend kwam daar een gratis portal bij. Hierop worden advertenties verkocht. Men mikt op 150,000 gebruikers over 12 maanden.

Het voordeel van de portal is toegang tot alle tijdschriften, met daarbij allerlei internettools (zoeken, blogs, video, etc.). Bovendien krijg je er gratis toegang bij tot samenvattingen van kankergerelateerde artikelen in 25 andere journals.

Bij gebleken succes kan Elsevier Health iets soortgelijks doen op andere vakgebieden (neurologie, psychiatrie, cardiologie, besmettelijke ziekten).

De vraag is natuurlijk hoe dit zakelijk gezien gaat uitpakken. Het huidige model heeft als voordeel de grote voorspelbaarheid van de cashflows, maar de groei is laag. Het portalmodel heeft juist de groei als voordeel. Daar komt nog bij dat advertenties goed afgestemd kunnen worden op de lezer. Dat betekent een hoge CPM (cost per mille: reclamejargon voor advertentietarief per 1000 lezers). Er is echter concurrentie van andere portals, zoals Medscape.com (van WebMD), PubMed.gov (van de NIH), cancer.gov (van het NCI) en UpToDate.com.

Ik denk dat het opzeggingen gaat regenen, maar dat het aantal aanmeldingen voor de portal daarmee gelijke tred zal houden. Ook denk ik dat de portal, als nieuwkomer, pageviews zal wegkapen van de concurrentie. De concurrenten bestaan al geruime tijd en zijn blijkbaar niet in staat gebleken de huidige Elsevier-abonnees tot opzeggen te verleiden.

Blijft over de vraag wat het per saldo betekent voor omzet en resultaat. Helaas is dat een wiskundig onmogelijke opgave: 2 vergelijkingen met 4 onbekenden:

  • Omzet per printabonnee: aantal journals x gemiddelde abonnementsprijs.
  • Omzet per portalgebruiker: aantal pageviews x CPM.

Een laatste woord over de CPM. In de TV-wereld ligt die in de orde van $5-30. Het mooie van de gebruikers van de betreffende portal is dat ze een flink budget hebben (zeker als ze hun abonnementen opzeggen) en dus interessant zijn voor adverteerders. Bovendien kunnen adverteerders (makers van medicijnen en medische apparatuur) hun boodschap zeer gericht de wereld in sturen. Dat komt de CPM ten goede. Ik veronderstel dan ook dat deze aanmerkelijk boven de $30 zal liggen.

No comments: